Naslovnica

 

Diplomski studij informatologije - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Pavlina Uvod u istraživačke metode  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
    Uvod u terminologiju i terminografiju  
  Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati  
    Konceptualna leksikografija  
  Vrana Internetska kultura  
  Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I  
    Uvod u izvještajne sustave i službe  
  Lasić-Lazić Upravljanje informacijama i znanjem  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Špiranec Epistemologija informacijske znanosti  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
    Uvod u enciklopediku  
    Korpusna leksikografija  
  Seljan Računalni gramatički modeli  
  Dovedan Han Teorija sintaksne analize i primjene  
    Jednojezična leksikografija  
    Terminološki seminar  
  Lasić-Lazić Sustavi za organizaciju znanja  
    Bibliometrija  
  Mateljan Umjetna inteligencija  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Pavlina Projektiranje informacijskih sustava  
  Stančić Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom  
  Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I  
  Vujić Osnove upravljanja muzejskim zbirkama  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
    Leksikografija  
    Dvojezična i višejezična leksikografija  
    Hrvatska rječnička baština  
  Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I  
    Poslovne izvjesnice  
  Mateljan Umjetna inteligencija  
    Informacijska politika  
  Hebrang Grgić Časopisi i znanstvena komunikacija  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja