Naslovnica

 

Diplomski studij informatike - Nastavnički - JEDNOPREDMETNI

Opisi kolegija

Studenti diplomskog studija informatike - nastavničkog smjera moraju pored obveznih kolegija propisanih programom odslušati tri obvezna kolegija u Centru za obrazovanje nastavnika (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija i Didaktika), te ukupno steći 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijajaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Tepeš Kombinatorika i grafovi  
       
  Juričić Baze podataka u internetskom okruženju  
       
  Pavlina Informacijske tehnologije u obrazovanju  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Boras Nastava s primjenom računala  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
  Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Mateljan Umjetna inteligencija  
       
  Lasić-Lazić Metodika informatike 1  
       
  Špiranec Epistemologija informacijske znanosti  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Lasić-Lazić Metodika informatike 2  
       
  Lasić-Lazić Radionica kreativne nastave informatike  
       
  Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Boras Nastava s primjenom računala  
  Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima  
 
Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika

 
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja