Naslovnica

 

Diplomski studij arhivistike - JEDNOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Ćosić Povijest institucija u Hrvatskoj  
       
  Matijević-Sokol Informacijski izvori i sustavi u arhivima  
       
  Stančić Digitalizacija i migracija dokumenata  
       
  Mateljan Programiranje baze podataka  
       
  Lasić-Lazić Upravljanje informacijama i znanjem  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Juričić Baze podataka u internetskom okruženju  
  Lauc Društveno-humanistička informatika  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  


2. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
    Arhivsko zakonodavstvo  
       
  Stančić Digitalni arhivi  
       
  Lasić-Lazić Sustavi za organizaciju znanja  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Špiranec Epistemologija informacijske znanosti  
  Stančić Digitalizacija 3D objekata i prostora  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova  


3. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Stančić Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom  
       
  Ćosić Upravljanje i poslovanje u arhivima  
       
  Pavlina Projektiranje informacijskih sustava  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I  
  Šola Upravljanje baštinom  
  Bago Uvod u leksikografiju  
  Bago Prikaz rječničkog znanja  
       


4. semestar

       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Zlodi Metapodaci za upravljanje gradivom  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Stančić Zaštita elektroničkog gradiva  
  Bago Računalna obrada povijesnih tekstova