Naziv kolegija: Upravljanje u muzejima

Sadržaj:
Kulturna politika zemlje i odnos prema muzejima i ostalim institucijama baštine; Ustanove, službe i udruženja nadležna za muzeje u Hrvatskoj; Muzejsko i baštinsko zakonodavstvo; Tipologija muzeja; Pojam mreže muzeja i matičnosti;
Pojam i teorija(e) upravljanja, funkcije upravljanja i njihova primjena na svijet muzeja;
Planiranje u svijetu muzeja: oblikovanje poslanja i postavljanje ciljeva; Strateško planiranje;
Organiziranje: organizacijska struktura muzeja, struktura osoblja; Razine upravljanja: upravno vijeće-ravnatelj-osoblje;
Upravljanje osobljem: zapošljavanje i obrazovanje osoblja - muzejska profesija, volonteri; Vođenje - motiviranje, komuniciranje; Kontroliranje - mjerenje učinkovitosti i kvalitete muzejskog rada; Upravljanje financijama; Zaključak