Naziv kolegija:Osnove muzejske komunikacije

Nastavnik: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Opis kolegija: 3 ECTS boda (zajedno s kolegijem Muzejske izložbe 6 bodova)

Trajanje: 1 (zimski) semestar

Status: obvezni kolegij struke

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno

Ispit: seminarski rad + usmena provjera

Sadržaj:
Komunikacijski proces općenito; Javno komuniciranje - verbalno i neverbalno komuniciranje - suvremeno govorništvo; Komunikacija u baštinskom okolišu - muzeološka funkcija komunikacije; Baštinske profesije koje sudjeluju u oblikovanju i organiziranju komunikacije u muzeju; Kodeks etike u odnosu na komuniciranje; Oblici komunikacije u muzeju - od općih i zajedničkih svim kulturnim ustanovama do izložbe kao najimanentnijeg oblika; Komunikacija edicijom i svi njeni oblici u muzeju (publikacije muzeja); Publiciranje kao postupak; Komuniciranje izložbom: definicija i tipologija izložaba - stalni postav: koncepcija/sinopsis vs. scenarij - povremena izložba – putujuća izložba; Interpretacija kao najznačajnije komunikacijsko oruđe muzeja

Cilj:
Razumjeti proces komunikacije općenito, u baštinskim ustanovama i napose u muzejima; usvojiti dosege znanja u okviru muzeološke funkcije komunikacije, osobito sve oblike komuniciranja u muzejima, a koje koriste i ostale baštinske ustanove;  razumjeti i ovladati postupkom interpretacije

Obvezna literatura:
1.    Maroević, I. Komunikacija. u: Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993, str. 199-259.
2.    Muzejske publikacije. Muzejska publikacija i novi mediji /Tema broja/ Informatica museologica, br. 3-4, 2001, str. 6-116.
* ostali materijal pripremljen tijekom izvođenja nastave