Naziv kolegija: Poslovne izvjesnice
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (6. semestar)
Status: izborni za sve studije na Odsjeku i FF-u
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara na tjedan
Ispit: usmeni i pismeni seminarski rad

 

Sadržaj:

Područje i predmet bavljenja poslovne izvještajne djelatnosti.Izvještajni ciklus:oblikovanje izvještajnih zahtjeva, prikupljanje informacija iz otvorenih izvora, obrada prikupljenih informacija,analiza, produkcija izvjesnica (intelligence). Vrste poslovnih izvjesnica. Poslovne izvjesnice i knowledge management. Sigurnosna i izvještajna politika poduzeća: fiziška zaštita, tehnička zaštita, zaštita podataka, i protuizvještajna zaštita. Osnovna terminologija: otvoreni izvori, metode i tehnike obrade. Pravne osnove prikupljanja i zaštite podataka.Nacionalne izvještajne službe i poslovne izvještajne agencije. Informacije, izvjesnice i dezinformacije. Razvojnestrategije za 21. stoljeće: globalizacija i poslovna izvještajna djelatnost.

 

Cilj:.

Upoznati studente s područjem poslovnih izvjesnica (bussines intelligence-a); usvojiti osnovnu terminologiju. Razumjeti zadaće poslovnih izvještajnih službi. Osposobiti studente da usvoje osnovne metode za prikupljanje obavijesti i pripremanje poslovnih izvjesnica.

 

Literatura:

  1. Bernard Jaworski and Liang Chee Wee. Competitive Intelligence: Creating Value for the Organization, 1993, SCIP Publications.
  2. Jan P. Herring. Measuring the Effectiveness of Competitive Intelligence, 1999, SCIP Publications.
  3. John E. Prescott and Stephen H. Miller. Proven Strategies in Competitive Intelligence, 2001, SCIP/John Wiley & Sons.
  4. Neil J. Simon and Albert B. Blixt. Navigating in a Sea of Change, 1996, SCIP Publications.