Naziv kolegija: Prikaz rječničkoga znanja

Nastavnik: dr. sc. Petra Bago, doc.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (1. i 3. semestar diplomskog studija)

Oblik nastave: 1P + 1S

Ostalo: http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/4974