Naziv kolegija: Mobilne aplikacije

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, dr.sc. Vedran Juričić

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski, 3. semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sata vježbi (2+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Upoznati studente s najvažnijim konceptima projektiranja i razvoja aplikacija za mobilne uređaje. 

 

Sadržaj kolegija: Osnove objektno orjentiranog programiranja. Arhitektura mobilnih uređaja, ograničenja, problemi i njihovo rješavanje. Razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Rad s bazom podataka. Korištenje postojećih tehnologija i usluga za komunikaciju i pozicioniranje. Sinkronizacija između klijenta i servera. Sinkronizacija s mobilnim uređajem.
Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja.

Sadržaj (podjela po tjednima):

1.    Uvodno predavanje
2.    Programiranje uz pomoć vizualnih alata
3.    App Inventor
4.    App Inventor
5.    Java programski jezik. Osnove. Objektno-orijentirano programiranje
6.    Java programski jezik

7.    KOLOKVIJ
8.    Mobilni operacijski sustavi.
9.    Mobilni operacijski sustavi..
10.    Rad s Eclipse razvojnim alatom
11.    Senzori
12.    Zaštita
13.    Izrada projekta
14.    PROJEKTI
15.    KOLOKVIJ

 

Literatura:

  • Annuzi, J. Darcey, L. Conder, S. Introduction to Android Application Development: Android Essentials (4th Edition). Addison-Wesley Professional, 2013
  • Meier, R. Professional Android 4 Application Development. Wrox, 2012
  • Nudelman, G. Android Design Patterns: Interaction Design Solutions for Developers. Wiley, 2013

 

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.