Nositelj: prof. dr. Daniela Živković

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezan

Uvjet: pohađanje kolegija Digitalna knjižnica 1

Oblik: 1 sat predavanja, 1 sat seminara.

U sklopu seminarskog rada studenti vrednuju pojedine digitalne knjižnice, izdanja elektroničke građe i projekte digitalizacije.

Ispit: Pismeni ispit obuhvaća gradivo kolegija Digitalna knjižnica 1 i Digitalna knjižnica 2.

 

Sadržaj:

Definicija digitalne knjižnice. Kriteriji za vrednovanje digitalnih knjižnica.

Vrste elektroničke građe. Načini izgradnje digitalne knjižnice. Komercijalni nakladnici i raspačavatelji digitalizirane građe. Baze cjelovitih tekstova. Nabava izvornih elektroničkih izdanja kao oblik izgradnje digitalne knjižnice (vrste licencija, IFLA-ina načela licenciranja, konzorcijska nabava). Korištenje elektroničkih izdanja u knjižnicama. Međuknjižnična posudba. Autorskopravna zaštita kao temelj korištenja elektroničke građe (WIPO, EU, IFLA). Repozitoriji. Otvoreni pristup kao način ostvarivanja prava autora. Tehnika tiska na zahtjev kao jedan od oblika raspačavanja elektroničke građe. Elektronička građa kao obvezni primjerak. Digitalizacija kao način izgradnje digitalne knjižnice (temeljni dokumenti). Značajni hrvatski i inozemni projekti digitalizacije.

 

Ishodi učenja: Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati i moći primijeniti kriterije za vrednovanje digitalne knjižnice i uvjete u kojima knjižnica može djelovati. Razumjet će i širi društveni kontekst u kojemu knjižnica može djelovati.

 

Literatura

1. Boettger, P. K. E-books: access to e-books, opportunities and limits - the challenge for libraries. VBH 56, 1/2(2013). str. 71 - 77.

2. Borgman, C. L. Od Gutenbergova izuma do globalnoginformacijskog povezivanja, pristup informaciji u mrežnom svijetu. Lokve : "Benja" ; Zadar : Gradska knjižnica, 2002

3. Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2010. (izbor)

4. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/EBLIDA%20-%20Europske%20knjiznice%20i%20izazovi%20e-nakladnistva%20-%20HKD%20web.pdf

5. Gömpel, R.; Svensson, L. G. Managing legal deposit for online publications in Germany. Dostupno na: http://conference.ifla.org/past-wlic/2011/193-goempel-en.pdf

6. Gorman, M. Postojana knjižnica : tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

7. Guidelines for national bibliographies in the electronic age. The latest (2009) version in summary form. Dostupno na: http://www.ifla.org/node/5226/

8. Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012), str. 17-27. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107

9. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

10. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/

11. IFLA e-Lending background paper. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla-background-paper-e-lending-en.pdf

12. IFLA licensing principles (2001). Dostupno na: http://www.ifla.org/publications/ifla-licensing-principles-2001

13. IFLA position on copyright in the digital environment (2000). http://www.ifla.org/publications/the-ifla-position-on-copyright-in-the-digital-environment-2000

14. IFLA Statement on legal deposit. Dostupno na: http://www.ifla.org/en/publications/ifla-statement-on-legal-deposit

15. IFLA/Unesco Manifest za digitalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012). Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/digital-libraries/documents/ifla-unesco-digital- libraries-manifesto-hr.pdf

16. International survey on electronic deposit / British Library. Dostupno na: http://www.cdnl.info/2010/CDNL_2010_-_BL_international_survey_on_e-Legal_Deposit.pdf

17. Johnson, S. et al. Key issues for e-resource collection development: a guide for libraries (2012). Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/Electronic-resource-guide.pdf

18. Mrežne stranice digitalnih knjižnica i nakladnika obrađenih tijekom kolegija.

19. The right to read: an e-book policy for libraries in Europe / approved by EBLIDA Executive Committee and Task force on eBooks, The Hague, June 13th, 2013. Dostupno na: http://www.eblida.org/about-eblida/the-right-to-read-task-force-on-e-books.html

20. 7. [ sedmi] okrugli stol o slobodnom pristupuinformacijama Knjižnice i intelektualno vlasništvo / urednica Aleksandra Horvat. // Slobodan pristupinformacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. (proučiti radove o digitalizaciji)

21. Šalamon-Cindori, B.; Petrušić, R. Djela siročad u očekivanju autora. // Kemija u industriji 61,9/10(2012), str. 455-457. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=129870

22. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107 (izbor)

23. ŽIVKOVIĆ, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. (izbor)