Naziv kolegija: Bibliografska organizacija II

Nositelj/izvođač: dr. sc. Ana Barbarić, izv. prof.

Jezik: hrvatski

Status kolegija: obvezni kolegij diplomskog studija informacijskih znanosti - bibliotekarstvo

Trajanje: 1 semestar/diplomski studij informacijskih znanosti

Broj ECTS-bodova: 6

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata vježbi

Uvjeti za upis kolegija: Bibliografska organizacija I (preddiplomski studij informacijskih znanosti)

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: anketa

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj/planirane teme:

Modeli organizacije bibliografskih i autoriziranih (normativnih) podataka. Kataložno nazivlje. FRBR, FRAD. Međunarodna kataložna načela. Objedinjeni ISBD. Katalogizacija elektroničke građe prema odredbama objedinjenog ISBD-a. Katalogizacija neomeđene građe prema odredbama objedinjenog ISBD-a. UNIMARC, MARC21, BIBFRAME. Normativna kontrola, VIAF. RDA. Individidualno autorstvo. Korporativno autorstvo vs. Unos pod korporativnu odrednicu. Stvarne odrednice. Katalogizacija službenih publikacija. Online katalozi.

Cilj kolegija: Studenti će steći teorijska i praktična znanja o modelima organizacije bibliografskih i autoriziranih podataka.

Studentske obveze:

 • Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
 • Pismeni i usmeni ispit.

 

Obvezna literatura:

 1. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. 1986. Dio 2: Kataložni opis.1983. ili Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009. Dio 1: Odrednice i redalice. [2. izmijenjeno izd.] 2009. Dio 2: Kataložni opis. 2008.
 1. ISBD : International Standard Bibliographic Description / recommended by the ISBD Review Group ; approved by the Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Consolidated ed. Berlin ; München : De Gruyter Saur, 2011.
 2. RDA : Resource description and access. Chicago [etc.] : American Library Association [etc.], 2011.
 3. Uvjeti za funkcionalnost autoriziranih podataka : konceptualni model. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010.
 1. Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : završni izvještaj. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 2. Smjernice za primjenu ISBD-a na opis sastavnica. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1989.
 3. UNIMARC : bibliografski format / [hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.
 4. Priručnik za UNIMARC : format za pregledne zapise / [s engleskoga prevela Slobodanka Radovčić ; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović … et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.

 

Izborna literatura:

 1. Barbarić, Ana. Entitet izraz konceptualnog modela FRBR : od teorijskog značaja do praktične primjene. // 12. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. Str. 142-166.
 2. Barbarić, Ana. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.
 1. Delsey, Tom. Mapping ISBD elements to FRBR entity attributes and relationships, 2004-07-28. Dostupno na: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf
 2. Radovčić, M.; Barbarić, A. ISBD : od prošlosti k budućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 4(2013), str. 203-226.
 3. Žumer, Maja. FRBRoo : prema interoperabilnosti u području kulture. // 13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Sanjica Faletar Tanacković. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2010. Str. 100-109.
 1. Willer, Mirna; Gordon Dunsire; Boris Bosančić. ISBD and the Semantic Web. // JLIS.it [Journal of Library and Information Science. Italy = Rivista italiana di biblioteconomia, archivistica e scienza dell'informazione] 1, 2(2010), 213-236. DOI: 10.4403/jlis.it-4536