Naziv kolegija: Seminar iz UDK
Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

ECTS bodovi: 3

Oblik nastave: e-kolegij

Trajanje: jedan semestar / diplomski studij

Status: izborni kolegij za studente Odsjeka informacijskih znanosti

Uvjeti za upis kolegija: Klasifikacijski sustavi

Cilj kolegija/ Ishodi učenja: Znati raditi s Univerzalnom decimalnom klasifikacijom, Poznavati sadržaj pojedinih skupina, Znati klasificirati sadržaj prema UDK-u, Znati izraditi notaciju

Sadržaj kolegija: Knjižnični klasifikacijski sustavi. Uvod i struktura UDK. Ulaganje i navođenje u UDK. Rad na pojedinim skupinama. UDK i mrežni izvori. Knjižnične klasifikacije i slobodno oblikovane oznake.

Način polaganja ispita: zadaci tijekom održavanja kolegija, pismeni ispit

 

Literatura:

  1. McIlwaine, I.C. Univerzalna decimalna klasifikacija : upute za uporabu / prevela J. Leščić Lokve : Benja ; Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica ; Osijek : Filozofski fakultet, 2004.
  2. Slavić, A. (2001)  UDK i druge opeće velike klasifikacijske sheme dostupne na Webu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske,44 (1-4), 38-51.  http://www.acorweb.net/upload/asscans.pdf
  3. Slavic, Aida (2006) UDC in subject gateways: experiment or opportunity? Knowledge Organization, 33 (2) 2006, pp. 67-85. http://dlist.sir.arizona.edu/1556/
  4. Slavić, A.  (2006) Razina korištenja UDK u knjižničnim OPAC-ima: pilot  istraživanje 2004.-2005., Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 49, 3-4, 149-173. http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/255/vbh/God.49(2006),br.3-4
  5. Slavic, A. (2008): Use of the Universal Decimal Classification: a worldwide survey. Journal of Documentation, 64 (2), pp. 211-228. http://dlist.sir.arizona.edu/1555/
  6. Univerzalna decimalna klasifikacija : hrvatsko džepno izdanje / prijevod s engleskog Jelica Lešić. - Zagreb : Naklada Nediljko Dominović , 2003.
  7. Univerzalna decimalna klasifikacija : Dio 1: Društvene i humanističke znanosti / urednica Lidija Jurić Vukadin ; prevoditelji Zvonimir Baletić.. [et al.]. 1. hrv. srednje izd. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica , 2005.