Naziv kolegija: Programiranje Web 2.0 aplikacija

Semestar izvođenja: ljetn

Satnica (P/S/V): 2/0/

ECTS:

Nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

Izvođač: Željko Agić, Vedran Juričić

Uvjeti: nema uvjeta

Vrsta izbornosti: Unutarnja izbornost

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Ispit: ispit je pismeni i usmeni

 

Sadržaj:

Definicija Web 2.0 aplikacija. Upoznavanje s programskom platformom i alatima. Razvoj stand-alone aplikacija. Razvoj web aplikacija korištenjem Web 2.0 tehnologija. Rad s bazom podataka, izrada i korištenje pohranjenih procedura. Povezivanje i komunikacija s relacijskom bazom podataka. Programska podrška za prezentaciju podataka na web stranici.

Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja. Studenti će izraditi aplikaciju, troslojne arhitekture, koja će obuhvatiti sve gradivo s predavanja: bazu podataka, sloj za pristup bazi podataka i korisničku web aplikaciju.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije

Student će upoznati tehnologije pri izradi Web 2.0 aplikacija. Praktičan rad na projektiranju i razvoju Web 2.0 aplikacije omogućit će studentu stjecanje praktičnih znanja i vještina. Na vježbama će se koristiti najnoviji alati za razvoj aplikacija i neki od poznatih objektno orjentiranih programskih jezika.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta izvodit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Literatura:

  1. Spaanjaars, I. Beginning ASP.NET 4.5: in C# and VB. Wrox, 2012
    1. Millet, S. Professional ASP.NET Design Patterns. Wrox, 2010
    2. Brown, P. Silverlight 5 in Action. Manning Publications, 2012
    3. Nathan, A. WPF 4.5 Unleashed. Sams Publishing, 2013