Naziv kolegija: Logika za informatičare

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, zimski, 1. semestar

Status: obavezan

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

 

Cilj kolegija: Student se mora upoznati s osnovnim elementima matematičke logike, koja mu je neophodna za razumijevanje građe iz drugih kolegija na studiju.

 

Sadržaj kolegija: Logika sudova. Pojam suda. Operacije sa sudovima. Jednostavni i složeni sudovi. Hipoteze i posljedice. Pravila zaključivanja za račun sudova. Booleova algebra. reprezentacija Booleove. Minimizacija logičkih izraza. Logičke funkcije. Elektronički logički sklopovi. Normalne forme. Identički istinite formule računa sudova. Formalni izvod identički istinitih formula računa sudova. Logika predikata. Relacije i operacije s njima. Formule kvantifikatorskog računa prvog reda. Normalne forme. Hipoteze i posljedice. Definicije. Formalni sustavi. Aksiomi i posljedice. Dedukcija. Glavna interpretacija. Potpunost, neproturječnost, odlučivost. Osnovni pojmovi teorije modela.

 

Literatura:

  1. Copi, I. M.; Cohen C. Introduction to Logic, 12th Edition, 2004.
  2. Mendelson, Eliot. Introduction to Mathematical Logic, Fourth Edition, 1997.
  3. Barwise, J. Etchemendy, J.: The Language of First-Order Logic, CSLI Pub., Stanford California, 1993.

 

Studentske obaveze: prisustvovanje na predavanjima i vježbama

 

Način polaganja ispita: 2 kolokvija i usmeni ispit