Pojedinosti o polaganju ispita iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva za studente koji studiraju izvanrednim načinom, dostupne su na kolegiju na Omegi

https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=116031

Svi studenti koji trebaju položiti navedeni kolegij u ljetnom ili jesenskom ispitnom roku akad. god. 2020./2021., trebaju biti, ako već nisu, upisani na kolegij na Omegi (lozinka surzastita21).

prof. dr. sc. Ana Barbarić