Doc. dr. sc. Ivan Dunđer održat će konzultacije dana 23.06.2022. od 10:00 do 11:30 sati u kabinetu E-313.