About

Ispiti se polažu online na kolegijima na Omegi i to isključivo kao pismeni ispiti.

Ispitni termini su 5. i 19. rujna 2020.

Sve upute za polaganje kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Bibliografska organizacija I i II, kratica kolegija SURBO (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=96478). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedene ispite, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka verona19).

Sve upute za polaganje kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, kratica kolegija SURZKAG (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=96479). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surzastita20).

Sve upute za polaganje ispita Narodne knjižnice dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Narodne knjižnice, kratica kolegija SURNAR (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=96480). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surnar20).

Studenti druge godine izvanrednog studija koji su putem kolegija SUR-Knjiga i čitanje na Omegi, odabrali temu seminarskog rada od 25. travnja 2020. do 4. svibnja 2020. zaključno s 14 sati i 59 minuta, smatraju se upisanima na izborni kolegij. Seminarski rad predaje se u obliku Word dokumenta putem sustava Omega od 26. kolovoza 2020. do 19. rujna 2020. zaključno s 23 sata i 59 minuta.

Studenti ranijih generacija koji nisu položili izborni kolegij Knjiga i čitanje, trebaju se javiti e mailom Ani Barbarić.

VAŽNA NAPOMENA: Gore navedeno odnosi se samo na studente koji su bili upisani na izborni kolegij Knjiga i čitanje odnosno na studente čije se ime nalazi na potpisnoj listi kolegija za pojedinu generaciju.

Ispiti se polažu online na kolegijima na Omegi i to isključivo kao pismeni ispiti.

Ispitni termini su 27. lipnja 2020. i 4. srpnja 2020.

Sve upute za polaganje kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Bibliografska organizacija I i II, kratica kolegija SURBO (https://omega.ffzg.hr/mod/forum/discuss.php?d=92371). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedene ispite, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka verona19).

Sve upute za polaganje kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva, kratica kolegija SURZKAG (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2298). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surzastita20).

Sve upute za polaganje ispita Narodne knjižnice dostupne su na kolegiju na Omegi SUR-Narodne knjižnice, kratica kolegija SURNAR (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=1691). Studenti ranijih generacija koji još nisu položili navedeni ispit, trebaju se priključiti kolegiju na Omegi (lozinka surnar20).

Studenti druge godine izvanrednog studija koji su putem kolegija SUR-Knjiga i čitanje na Omegi, odabrali temu seminarskog rada od 25. travnja 2020. do zaključno s 4. svibnja 2020. u 14.59 sati, smatraju se upisanima na izborni kolegij. Seminarski rad predaje se u obliku Word dokumenta putem sustava Omega (15. lipnja 2020. te 6. srpnja 2020.). Mogućnost predaje seminarskih radova bit će otvorena na Omegi 13., 14. i 15. lipnja odnosno 4., 5. i 6. srpnja.

Studenti ranijih generacija koji nisu položili izborni kolegij Knjiga i čitanje, trebaju se javiti e mailom Ani Barbarić.

VAŽNA NAPOMENA: Gore navedeno odnosi se samo na studente koji su bili upisani na izborni kolegij Knjiga i čitanje odnosno na studente čije se ime nalazi na potpisnoj listi kolegija za pojedinu generaciju.

Otkazuje se izvanredni ispitni rok u ljetnom semestru svih ispita A. Barbarić koji se trebao održati 9. svibnja 2020. Ispiti će biti održani u ljetnom ispitnom roku (lipanj i srpanj) o čemu će studenti biti pravodobno obaviješteni.

Izvanredni ispitni rok je otkazan.

Pismeni ispit iz kolegija Bibliografska organizacija I i Bibliografska organizacija II održat će se 9. svibnja 2020. s početkom u 11 sati u A 308. Oba pismena ispita ne mogu se polagati u istom terminu (danu), a uvjet za pristupanje ispitu iz Bibliografske organizacije I položeni je ispit iz Bibliografske organizacije II (pismeni i usmeni dio). Usmeni dio ispita iz oba kolegija moguće je polagati i u terminu konzultacija A. Barbarić, utorkom od 14 do 16 sati u E 317. Na usmeni dio ispita potrebno je donijeti indeks i prijavnicu (što nije potrebno za pismeni dio).

Usmeni ispiti iz navedenih kolegija održat će se isti dan, 9. svibnja 2020. s početkom u 14 sati u E 317.

Ispit iz kolegija Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva održat će se 9. svibnja 2020. s početkom u 12 sati u A 308.

Ispiti iz izbornih kolegija Knjiga i čitanje i Narodne knjižnice održat će se 9. svibnja 2020. s početkom u 13 sati u A 308.

Za izlazak na sve navedene ispite nije potrebna prijava.

Rokovi iz kolegija Osnove informacijske tehnologije održati će se

8. 2. 2020. - A212a u 13h

22. 2. 2020. - A212a u 11h

Prijave za izlazak na pismeni ispit obavljaju se isključivo putem sustava Omega najkasnije do 29.1. na sljedećoj poveznici:

https://omega.ffzg.hr/mod/choice/view.php?id=188169&forceview=1

Ispiti će biti ispravljeni i ocijenjeni isti dan, te će upis ocjene (ako ste prošli ispit) i usmeni ispit za višu ocjenu biti isti dan.

Uvjet za izlazak na ispitni rok su predani praktični zadaci putem Omege i to najkasnije do 28. 1. 2020. .

Važne napomene:

1. Na pismeni ispit je obavezno ponijeti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu Omega. Bez toga pristup ni računalu niti ispitu neće biti moguć.

2. Na ispit možete izaći s indeksom i ispunjenom prijavnicom.