Prvo predavanje iz kolegija Matematika održat će se 22.10.2021.