ECTS coordinator

Nastava iz kolegija Logičko programiranje i Kombinatorika i grafovi počinje 14.10.2019.