Subject:        Information sources and systems in archives
Course:        Information sources and systems in archives
ECTS credits:    3
Language:        Croatian
Duration:        1 semester
Status:        compulsory
Method of teaching:    1 lecture hour and 1 hour of practical classes
Prerequisite:        none
Assessment:        oral exam

Course description:
Role and importance of archives in the modern society. Computerization of archives. Archival Information System (ArhIS). Role of archives in providing information. Accessibility and restriction of access to archives. Activities and services of information service in archives. Available information resources and referential sources for providing information about archives in Croatia. Registers in archives. Archives and Internet. Archival web information systems.

Course objectives:
Students are acquainted with methods of computerization of archives, they are qualified to use and design information systems of archives, they are acquainted with registers in archives and with information projects related to archives.

Quality check and success of the course: Quality check and success of the course will be done by combining internal and external evaluation. Internal evaluation will be done by teachers and students using survey method at the end of semester. The external evaluation will be done by colleagues attending the course, by monitoring and assessment of the course.

Reading list:
1.    Lemić, Vlatka. Arhivi i Internet : nove mogućosti dostupnosti i korištenja arhivskoga gradiva. Arhivski vjesnik. 45 (2002), str. 207-218
2.    Zaštita osobnih podataka i dostupnost informacija. Preporuke Vijeća Europe, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2002.
3.    Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (Narodne novine 67/1999)
4.    Pravilnik o evidencijama u arhivima (Narodne novine 90/2002)

Additional reading list:
1.    Delmas, Bruno. Archival science facing the information society. // Archival science 1, 1 (2001), str. 25-37
2.    Pugh, Mary Jo. Providing reference services for archives and manuscripts. Chicago : The Society of American Archivists, 1992.
3.    Lemić, Vlatka. Arhivi i korisnici : stanje i perspektive informacijske službe u Hrvatskoj i svijetu. u / 7. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, <poreč, 26-28.="" studenoga="" 2003.=""> : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / uredila Tinka Katić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. str. 36-46