Opis programa

Jednogodišnje stručno usavršavanje iz područja arhivistike za djelatnike HRT-a

 

Dodatni jednogodišnji program stručnog usavršavanja osmišljen je kao program doškolovanja i namijenjen je osobama koje rade na poslovima koji zahtijevaju arhivistička znanja, te imaju potrebu usvajanja novih znanja sukladnih filozofiji cjeloživotnog obrazovanja, a ujedno su se zbog poslovnih mogućnosti odlučile na dokvalifikaciju.

 

Sam program jednogodišnjeg stručnog usavršavanja ima za cilj praktično osposobiti polaznike za rad u pismohranama, informacijsko-dokumentacijskim centrima, te je kao takav i definiran.

 

Dodatni jednogodišnji program stručnog usavršavanja arhivistike organiziran je u dvama modulima: Modul A i Modul B. Modul A namijenjen je studentima koji imaju nižu početnu razinu formalnog obrazovanja, primjerice završena srednja škola/gimnazija ili viša škola. Modul B je namijenjen studentima s višom početnom razinom formalnog obrazovanja, primjerice završen fakultet ili više.

 

Modulom A su, kroz obvezne predmete, obuhvaćena osnovna znanja iz arhivske teorije i prakse, te sređivanja i opisa arhivskog gradiva kao i osnove organizacije arhivske službe te zaštite arhivskog gradiva. Kroz izborne predmete ponuđena su osnovna znanja iz klasifikacije, spisovodstvenih sustava, zaštite i obrade AV gradiva, digitalizacije, organizacije digitalnih arhiva, te zaštite elektroničkog gradiva.

 

Modulom B su, kroz obvezne predmete, obuhvaćena napredna znanja iz zaštite, obrade, korištenja i vrednovanja arhivskoga gradiva, zatim sređivanja i opisa arhivskog gradiva, kao i organizacije arhivske službe, te zaštite arhivskoga gradiva. Kroz izborne predmete ponuđena su napredna znanja iz klasifikacijskih sustava, stvaranja i upravljanja spisovodstvenim sustavima, epistemologije, zaštite i obrade AV gradiva, dostupnosti informacijskih izvora u arhivima, digitalizacije i migracije dokumenata, organizacije i upravljanja informacijama i znanjem u digitalnim arhivima, te zaštite elektroničkog gradiva.

 

Svaki modul traje ukupno dva semestra i studenti na njemu trebaju prikupiti najmanje 60 ECTS bodova. Nastava se izvodi u obliku predavanja, seminara i vježbi, ovisno o prikladnosti za pojedini predmet. Predmeti su u svakom semestru organizirani u dvije grupacije: obvezni i izborni. Studenti slušaju obvezne predmete, a samostalno, prema svojim interesima, biraju izborne predmete najmanje do skupljenih 30 ECTS bodova semestralno.

 

Nakon izvršenih svih obveza propisanih planom i programom ovog stručnog usavršavanja studentima se izdaje certifikat.