Izvođenje nastave

Program stručnog usavršavanja odvija se tijekom dva semestra. Svi predmeti traju jedan semestar. Predmeti se izvode u blokovima po 5 školskih sati (5 sati = 1 termin). Jedan predmet ukupno traje 30 školskih sati (6 termina). S obzirom na obvezu prikupljanja 30 ECTS bodova tijekom jednog semestra i činjenicu da svaki predmet nosi 6 ECTS bodova, to znači da polaznici imaju opterećenje od 30 termina tijekom jednog semestra.