Studentska praksa

Studentska praksa

 

Praksa za dvopredmetni studij traje 40 sati, a za jednopredmetni 80 sati.

 

Potvrda o izvršenoj praksi (.doc)

 

 

 

Studentima preddiplomskih studija nudi se mogućnost odrade dijela prakse u okviru projekta/istraživanja Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva. Istraživanje će se provoditi u prostorima INFOLAB-a, a rad će biti honoriran. Svi zainteresirani mogu se javiti Sonji Špiranec Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 • Hrvatski državni arhiv, od 1.3.2017. nadalje, kontakt za praksu: gđa. Lana Žaja, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje) - rad na obradi arhivskog gradiva
 • DAZ - Državni arhiv Zagreb, Opatička 29, od 1.3.2017. nadalje, kontakt osoba u DAZ-u: gđa. Mirjana Gulić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. - Upoznavanje arhiva kao informacijske institucije. Postupak arhivske obrade gradiva od identifikacije gradiva do izrade metapodataka.
  - Priprema materijala i postavljanje na web
  - Priprema izložbi
 • Financijska agencija (FINA), Arhivsko-dokumentacijski centar (ADC), Vrtni put 3, Zagreb, od 1.3.2017. nadalje. Kontakt za praksu - gosp. Boris Herceg, voditelj ADC-a, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- digitalizacija dokumentacije
- fizička pohrana dokumentacije

 • Hrvatski športski muzej, Praška 2 / II. kat, Zagreb, od 1.3.2017. nadalje, . Kontakt osoba: gđa. Đurđica Bojanić, v.d. ravnatelja, 01/4833-483, 098/409-327, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje).

- obrada arhivskoga gradiva
- obrada knjižničnog fonda

 • Hrvatske ceste, arhiv, Vončinina 3, Zagreb, od 1.3.2017. nadalje, do 2 osobe istovremeno, kontakt za praksu - voditelj centralnog arhiva gosp. Davor Bašić, prof.inf.-arhiv. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 01/4722-430.
  Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
  - uvodno - pomoćni arhivski poslovi
  - popisivanje gradiva u sustav za upravljanje dokumentima (EMC Documentum)
  - skeniranje jednostavnijeg gradiva (ugovori ili zemljopisne karte)
 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), arhiv, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 (Sky Office), Zagreb, od 1.3.2017. nadalje, kontakt za praksu - doc. dr. sc. Arian Rajh, voditelj Odsjeka za upravljanje dokumentacijom i arhiviranje te projektiranje i razvoj, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel: 01/48-84-320
  - izrada inventara
  - arhiviranje elektroničkih zapisa
  - indeksiranje i arhiviranje elektroničke dokumentacije
  - migracija optičkih medija u ECMS sustav
 • SRCEod 1.3.2017. nadalje,  kontakt za praksu: gđa. Vesna KajišOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)

 

 • Institut za povijest umjetnosti (IPU), Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, od 1.3.2017. nadalje, kontakt za praksu: gđa. Irena Šimić, dip. pov. umj., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 01/6112-046. Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)
  • Digitalizacija dokumentacije
   • Priprema dokumentacije za digitalizaciju
   • Skeniranje
   • Indeksiranje
   • Validacija podataka
   • Sustavi arhivske pohrane
  • Fizička pohrana dokumentacije
   • Postupci rukovanja opsegom i sadržajem gradiva
   • Postupci pohrane gradiva
   • Aplikativno rješenje upravljanja dokumentacijom

 

 • Hrvatska radiotelevizija (HRT), Prisavlje 3, Zagreb, od 1.3.2017. nadalje, kontakt za praksu: gđa. Snježana Krovinović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Prilikom javljanja mailom, pod cc. stavite i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje)

 

 • Arhivi (Kontakt osoba: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

 

Druge ustanove:

 • Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo
 • Globalnet
 • Ador
 • Hrvatski Telekom
 • Pliva
 • Muzeji

 

Za praksu iz područja jezičnih tehnologija, strojnog prevođenja, računalno potpomognutog prevođenja, lokalizacije i sl - kontakt osoba prof. dr. Sanja Seljan Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Studenti 3. god. preddiplomskog studija informacijskih znanosti koji žele odraditi praksu u knjižnici mogu se javiti izv. prof. dr. sc. Danieli Živković.

Izv. prof. dr. sc. D. Živković ima konzultacije četvrtkom 10 - 12 sati ili je možete kontaktirati mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
.


Knjižnice u kojima se može odraditi praksa su:
- Knjižnica Filozofskog fakulteta,
- Nacionalna i sveučilišna knjižnica,
- Knjižnice grada Zagreba,
- Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

 • Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Frankopanska 26. Kontakt za praksu: dr. sc. Zdenko Jecić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
  Prilikom javljanja mailom, pod CC stavite Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (na znanje).
  Rad u uredničkom sučelju Hrvatske tehničke enciklopedije:
  - organizacija podataka, metapodatci, liste
  - verifikacija podataka
  - upoznavanje s temeljnim leksikografskim radom.