Raspored predavanja

1. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mateljan Logika za informatičare PON 08:00 11:00 A308
Mateljan Matematika PON 11:00 12:30 A308
Mateljan Matematika PON 12:30 14:00 A308
Banek Zorica Medijska kultura UTO 09:30 10:15 A308
Stančić Osnove informacijske tehnologije UTO 09:30 11:00 A103
Banek Zorica Medijska kultura UTO 10:15 11:00 A308
Stančić Osnove informacijske tehnologije UTO 11:00 12:30 A103
Barbarić Engleski za informacijske stručnjake UTO 12:30 14:00 A104
Stančić Osnove informacijske tehnologije UTO 12:30 14:00 A103
Barbarić Engleski za informacijske stručnjake UTO 15:30 17:00 A103
Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti UTO 17:00 17:45 A308
Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti UTO 17:45 18:30 D7
Stančić Osnove informacijske tehnologije UTO 18:30 19:15 D7
Stančić Osnove informacijske tehnologije SRI 09:30 11:00 A103
Stančić Osnove informacijske tehnologije SRI 11:00 12:30 A103
Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti ČET 11:00 11:45 A308
Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti ČET 11:45 12:30 A308
Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti ČET 12:30 13:15 A308
Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti ČET 13:15 14:00 A308
Barbarić Engleski za informacijske stručnjake ČET 14:00 15:30 A104

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Osnove informacijske tehnologije 5
Uvod u informacijske znanosti 5
Matematika 6
Logika za informatičare 6
strani jezik 2
izborni kolegij 6
  30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Osnove informacijske tehnologije 5
Uvod u informacijske znanosti 5
strani jezik 2
izborni kolegij 3
  152. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Stančić Spisovodstvo PON 10:15 13:15 Arhiv
Boras Obrada teksta i jezika PON 14:00 15:30 D5
Barbarić Bibliografska organizacija I. PON 15:30 17:00 A123
Boras Obrada teksta i jezika UTO 14:00 15:30 A212A
Boras Obrada teksta i jezika UTO 15:30 17:00 A212A
Boras Obrada teksta i jezika UTO 17:00 18:30 A212A
Barbarić Bibliografska organizacija I. UTO 18:30 20:00 A104
Barbarić Bibliografska organizacija I. UTO 20:00 21:30 A104
  Povijest knjige i knjižnica SRI 08:45 10:15 A308
Mateljan Baze podataka SRI 14:00 15:30 D3
Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti SRI 14:45 16:15 A308
Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti SRI 16:15 17:00 A308
Mateljan Baze podataka ČET 09:30 11:00 A212A
Mateljan Baze podataka ČET 11:00 12:30 A212A
Mateljan Baze podataka ČET 12:30 14:00 A212A
Kocijan Osnove web dizajna ČET 14:00 14:45 A103
Kocijan Osnove web dizajna ČET 14:45 16:15 A103
Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice PET 08:45 10:15 E319
Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice PET 10:15 11:00 E319
Vujić Uvod u muzeologiju PET 14:00 17:00 A308
Lazić Uvod u računalnu sintezu govora PET 14:00 14:45 A212A

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Baze podataka 6
Obrada teksta i jezika 6
Uvod u računalnu sintezu govora 3
izborni kolegij 15
  30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Baze podataka 6
Obrada teksta i jezika

6

Spisovodstvo
Bibliografska organizacija I.
Uvod u muzeologiju
izborni kolegij  
Povijest knjige i knjižnica 3
Uvod u računalni govor 3
Povijest arhiva 3
  153. GODINA

PREDDIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Boras Jezične baze podataka PON 08:00 08:45 A212A
Boras Jezične baze podataka PON 08:45 09:30 A212A
Boras Jezične baze podataka PON 09:30 10:15 A212A
Boras Jezične baze podataka PON 10:15 11:00 A212A
Dovedan Han Uvod u formalne jezike i automate PON 12:30 15:30 A212A
Lauc Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika UTO 08:00 09:30 A212A
Živković Informacijski izvori i služba UTO 12:30 14:00 A308
Živković Informacijski izvori i služba UTO 14:00 15:30 A308
Mikelić Preradović Jezični inženjering SRI 08:00 09:30 A212A
Vrana Digitalne zbirke SRI 10:15 12:30 A308
Seljan Strojno prevođenje SRI 12:30 18:30 A212A
Seljan Strojno prevođenje SRI 14:00 15:30 A212A
Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti SRI 14:45 16:15 A308
Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti SRI 16:15 17:00 A308
Stančić Zaštita podataka SRI 17:00 18:30 A103
Mikelić Preradović Jezični inženjering ČET 09:30 11:00 A104
Vujić Osnove upravljanja muzejskim zbirkama ČET 11:45 14:00 A104
Lauc Teorija informacijske znanosti ČET 14:00 16:15 A308
Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice PET 08:45 10:15 E319
Zlodi Dokumentacija u muzejima I. PET 09:30 12:30 A103
Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice PET 10:15 11:00 E319
Ćosić Vrednovanje arhivskog gradiva PET 13:15 16:15 Arhiv

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


Studenti jednopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Uvod u formalne jezike i automate 6
Strojno prevođenje 6
Jezične baze podataka 3
Zaštita podataka 3
Teorija informacijske znanosti 5
Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika 3
izborni kolegij 6
  30

Studenti dvopredmetnog studija obvezno upisuju sljedeće kolegije:

Naziv ECTS
Uvod u formalne jezike i automate 6
Informacijski izvori i služba
Jezični inženjering
Vrednovanje arhivskog gradiva
izborni kolegij 9
  15