Raspored kolegija i drugih aktivnosti

Raspored kolegija, radionica, konferencija,
skupnih obrana doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2016./2017
.

Molimo doktorande da pravovremeno prijave kolegije, radionice, konferencije, skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema kako bismo mogli dogovoriti termine te rezervirati prikladnu dvoranu. Prijavu možete izvršiti ovdje. Pri prijavi kolegija vodite računa o mogućoj koliziji nastave; naime, nastava se ponekad iz više različitih kolegija izvodi istovremeno! Ukoliko se prijavi manje od 5 doktoranada nastava na kolegiju će se izvoditi konzultativno. Zbog mogućih promjena molimo vas da provjerite raspored prije dolaska na predavanja - jedino je ovaj raspored mjerodavan!

Raspored u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2016./2017.
- popis kolegija će se s vremenom proširivati -

 1. 02.12.2016. od 18:00 sati, A-308
  Uvod u znanstveno-istraživački rad
  prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 2. 03.12.2016. od 10:00 sati, A-308
  Digitalizacija kulturne baštine
  prof. dr. sc. Damir Boras
 3. 09.12.2016. od 17:00 sati, A-104
  Masovni mediji, masovna kultura i identitet
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 4. 09.12.2016. od 17:00 sati, A-308
  Logičko oblikovanje baza podataka
  prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
 5. 17.12.2016. od 10:00 sati, A-308
  Teorija masovnog komuniciranja
  prof. dr. sc. Stjepan Malović
 6. 20.01.2017. od 17:00 sati, A-308
  Povijest informacijskih ustanova (detalji)
  doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
 7. 27.01.2017. od 17:00 sati i 28.01.2017. od 10:00 sati, A-308
  Knjiga – od pisca do čitatelja
  prof. dr. sc. Daniela Živković
 8. 03.02.2017. od 18:00 sati i 04.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Tehnologije, ljudska komunikacija i prijenos informacija (detalji)
  doc. dr. sc. Ljerka Luić
 9. 11.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Računalna sinteza govora
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić   
 10. 11.02.2017. od 10:00 sati, A-104
  Automatsko sažimanje teksta
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 11. 18.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Semiotika u masovnom komuniciranju
  prof. dr. sc. Danijel Labaš   
 12. 25.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Informacijska potpora projektnom menadžmentu
  prof. dr. sc. Vladimir Šimović 
 13. 03.03.2017. od 17:00 sati i 04.03.2017. od 10:00 sati, A-308
  Filozofija znanosti
  prof. dr. sc. Davor Lauc
 14. 11.03.2017. od 10:00 sati, A-308
  10.03.2017. od 17:00 sati, A-308 novi termin
  Strojno prevođenje
  prof. dr. sc. Sanja Seljan   

Raspored u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2016./2017.
- popis kolegija će se s vremenom proširivati -

 1. 29.04.2017. od 10:00 sati, A-308
  Istraživačko novinarstvo
  prof. dr. sc. Inoslav Bešker
 2. 05.05.2017. od 17:00 sati i 06.05.2017. od 10:00 sati, A-308
  Metodologija društvenih istraživanja
  prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić

Raspored radionica, konferencija, skupnih obrana doktorskih sinopsisa i
predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2016./2017.
- popis aktivnosti će se s vremenom proširivati -

 1. 10.12.2016. od 8:30 sati, D1
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema