Raspored kolegija i drugih aktivnosti

Raspored kolegija, radionica, konferencija,
skupnih obrana doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2016./2017
.

Molimo doktorande da pravovremeno prijave kolegije, radionice, konferencije, skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema kako bismo mogli dogovoriti termine te rezervirati prikladnu dvoranu. Prijavu možete izvršiti ovdje. Pri prijavi kolegija vodite računa o mogućoj koliziji nastave; naime, nastava se ponekad iz više različitih kolegija izvodi istovremeno! Ukoliko se prijavi manje od 5 doktoranada nastava na kolegiju će se izvoditi konzultativno. Zbog mogućih promjena molimo vas da provjerite raspored prije dolaska na predavanja - jedino je ovaj raspored mjerodavan!

Raspored u I., III. i V. semestru (zimskom semestru) ak. godine 2016./2017.
- popis kolegija će se s vremenom proširivati -

 1. 02.12.2016. od 18:00 sati, A-308
  Uvod u znanstveno-istraživački rad
  prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić
  prof. dr. sc. Sonja Špiranec
  prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica
 2. 03.12.2016. od 10:00 sati, A-308
  Digitalizacija kulturne baštine
  prof. dr. sc. Damir Boras
 3. 09.12.2016. od 17:00 sati, A-104
  Masovni mediji, masovna kultura i identitet
  prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
 4. 09.12.2016. od 17:00 sati, A-308
  Logičko oblikovanje baza podataka
  prof. dr. sc. Vladimir Mateljan
 5. 17.12.2016. od 10:00 sati, A-308
  Teorija masovnog komuniciranja
  prof. dr. sc. Stjepan Malović
 6. 20.01.2017. od 17:00 sati, A-308
  Povijest informacijskih ustanova (detalji)
  doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić
 7. 27.01.2017. od 17:00 sati i 28.01.2017. od 10:00 sati, A-308
  Knjiga – od pisca do čitatelja
  prof. dr. sc. Daniela Živković
 8. 03.02.2017. od 18:00 sati i 04.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Tehnologije, ljudska komunikacija i prijenos informacija (detalji)
  doc. dr. sc. Ljerka Luić
 9. 11.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Računalna sinteza govora
  prof. dr. sc. Nikolaj Lazić   
 10. 11.02.2017. od 10:00 sati, A-104
  Automatsko sažimanje teksta
  prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović
 11. 18.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Semiotika u masovnom komuniciranju
  prof. dr. sc. Danijel Labaš   
 12. 25.02.2017. od 10:00 sati, A-308
  Informacijska potpora projektnom menadžmentu
  prof. dr. sc. Vladimir Šimović 
 13. 03.03.2017. od 17:00 sati i 04.03.2017. od 10:00 sati, A-308
  Filozofija znanosti
  prof. dr. sc. Davor Lauc
 14. 11.03.2017. od 10:00 sati, A-308
  10.03.2017. od 17:00 sati, A-308 novi termin
  Strojno prevođenje
  prof. dr. sc. Sanja Seljan   

Raspored u II., IV. i VI. semestru (ljetnom semestru) ak. godine 2016./2017.
- popis kolegija će se s vremenom proširivati -

 1. 29.04.2017. od 10:00 sati, A-308
  Istraživačko novinarstvo
  prof. dr. sc. Inoslav Bešker
 2. 05.05.2017. od 17:00 sati i 06.05.2017. od 10:00 sati, A-308
  Metodologija društvenih istraživanja
  prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
 3. 10.11.2017. od 17:00 sati, A-308
  Teorija informacijskih znanosti
  prof. dr. sc. Davor Lauc, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić
 4. naknadno
  Strojno prevođenje
  prof. dr. sc. Sanja Seljan

Raspored radionica, konferencija, skupnih obrana doktorskih sinopsisa i
predstavljanja doktorskih tema u ak. godini 2016./2017.
- popis aktivnosti će se s vremenom proširivati -

 1. 10.12.2016. od 8:30 sati, D1
  Skupne obrane doktorskih sinopsisa i predstavljanja doktorskih tema
 2. od 25.08.2017. do 30.08.2017., Zadar
  Ljetna škola "Informacijske tehnologije i mediji" (ITMed2017)
 3. 11.11.2017. od 10:00 sati, A-104
  Primjena jezičnih tehnologija u društvu i u svrhu pretraživanja informacija
  dvije radionice će održati gostujući predavači iz inozemstva na engleskom jeziku:
  a) dr. sc. Wajdi Zaghouani - Carnegie Mellon University, Katar: "Social Media Data Collection and Analysis" (od 10:00-12:00 sati), 3 ECTS-a
  b) dr. sc. Iana Atanassova - Université de Bourgogne Franche-Comté, Francuska: "Information Retrieval and Semantic Annotation of Scientific Corpora" (od 12:15-14:15 sati), 3 ECTS-a