Dokumenti i poveznice

Program:

Program doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2015./2016.)

Tijek doktorskog studija Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2016.)

Ustroj programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (8. siječnja 2018.)

Course of the Postgraduate Doctoral Study of the Department of Information and Communication Sciences (2016) - in English

Obveze na Poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih i komunikacijskih znanosti (novi program)

Prijedlog Programa doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (15. rujna 2014.)

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti (23. ožujka 2010.)

Plan i program Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti (veljača 2006.)

Administracija:

Referada poslijediplomskih studija

Vijeće poslijediplomskih studija (dnevni redovi i zapisnici)

Postupci:

Procedura prijave doktorske teme (veljača 2018.)

Postupnik prijave teme doktorskoga rada, obrane doktorskoga rada i promocije (15. studenog 2016.)

Etičko povjerenstvo - Istraživanje s ljudima (2018.)

Postupak priznavanja ECTS bodova iz znanstvenog rada (4. listopada 2013.) - stari

Interni sustav osiguravanja kvalitete Doktorskog studija Informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnici i pravila:

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (pročišćeni tekst) (7. rujna 2016.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (2016.)

Pravila za izbor kandidata na Poslijediplomskom doktorskom studiju Informacijskih i komunikacijskih znanosti

The Rules for the Selection of Candidates at the Postgraduate Doctoral Study of Information and Communication Sciences - in English

Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (2010.)

Regulations on Doctoral Studies at the University of Zagreb (2010.) - in English

Pravila Doktorskog studija Informacijskih i komunikacijskih znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Pravila o priznavanju prethodnih postignuća doktoranada i kandidata za studij

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Pravilnik o međunarodnim dvojnim doktoratima znanosti (Sveučilište u Zagrebu)

Mentorski sustav i Pravilnik o mentorskom radu poslijediplomskog doktorskog studija Informacijske i komunikacijske znanosti

Obrasci:

Sveučilišni obrasci (Doctoral Forms - also available in English)

Obrazac prijave na studij

Izjava o financiranju i studiranju

Protokol obrane doktorskog rada

Opća molba

Etički kodeksi:

Etički kodeks Sveučilišta u Zagrebu

Etički kodeks nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Strateški dokumenti:

Strategija istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu

Strategija internacionalizacije Sveučilišta u Zagrebu 2014.–2025.

Strategija sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zagrebu

Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu (2014.–2025.)

Strategija doktorskog studija Informacijske i komunikacijske znanosti 2015.–2020.

PhD program in Information & Communication Sciences: Research strategy 2015–2020 - in English

Brošure i informacije:

Zajedno do doktorata - Preporuke za mentore i doktorande

IDIZ-ov priručnik za mentoriranje mladih istraživača

Vodič kroz doktorske studije na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019.

Vodič kroz doktorske studije Sveučilišta u Zagrebu (2017./2018.)

Vodič kroz doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu (2011.)

Smjernice, preporuke i korisni dokumenti:

Prenosive vještine u doktorskoj izobrazbi u Hrvatskoj

Europska povelja za istraživače / Kodeks o novačenju istraživača

Salzburg II preporuke