Upisani studenti

Upisani studenti

 

U prvoj generaciji (1986/87.) upisanih je bilo 18 studenata (8 iz narodnih knjižnica, 6 iz školskih, 1 iz specijalne knjižnice i 3 nezaposlena studenta).

Druga generacija (1987/88) predstavljena je s 31 polaznikom od kojih je, međutim, bio znatan broj nezaposlenih, a diplomiranih studenata raznih profila, koji su sami snosili troškove studija (13 ukupno). Ostali su bili zaposleni kako slijedi: 8 u narodnim knjižnicama, 5 u školskim knjižnicama, 4 u specijalnim i 1 iz Nacionalne i sveučilišne biblioteke.

Treća generacija upisana je šk. god. 1988/89. Među 18 polaznika (upisan je 21 student, ali je njih troje odmah odustalo od studija) bilo je samo 7 osoba koje su radile u knjižnicama s punim ili skraćenim radnim vremenom (3 u narodnim, 1 u školskoj, 1 u specijalnoj i 2 u visokoškolsim knjižnicama). Svi su upisani studenti sami snosili troškove školarine, čak i oni zaposleni, s tim da su tri polaznika s Filozofskog fakulteta bila oslobođena plaćanja školarine.

Četvrta generacija upisana je šk. god. 1989/90. Od 26 studenata njih 13 je bilo bez zaposlenja, a ostali su bili iz knjižnica i to: 7 iz narodnih, 4 iz školskih, 2 iz specijalnih. Pojedini među prijavljenim nezaposlenim polaznicima Studija objasnili su da su ih iz Zavoda za zapošljavanje upućivali na Studij poradi prekvalifikacije savjetujući ih pritom da se s bibliotekarskim zvanjem mogu lako zaposliti.

Peta generacija (1990/91) brojila je 21 upisanog studenta od kojih je 3 dolazilo iz narodnih knjižnica, 8 iz školskih, 1 iz specijalne i 2 iz općeznanstvene biblioteke. Sedmoro je bilo nezaposlenih.
U šk. godinama 1991/92. i 1992/93. upisali smo 8 i 4 studenata (svi iz Zagreba i okolice). Četvero je bilo zaposleno u narodnim knjižnicama, 3 u školskim, a 6 su nezaposleni.

Šesta generacija (1991/92) upisana je 1991/92. Tri studenta bila su izvan Zagreba, a pet iz Zagreba. Među njima iz školskih knjižnica došlo je troje, iz narodnih dvoje, a troje je bilo nezaposleno.

U sedmoj generaciji (1992/93) bilo je 7 polaznika, od toga pet zaposlenih i troje nezaposlenih koji su samo snosili troškove studija.

U osmoj generaciji (1993/94) upisano je 16 polaznika, sedam izvan Zagreba i devet iz Zagreba. Među njima velik je broj bio nezaposlenih ili studenata koji su smatrali da će se prije zaposliti ako završe studij bibliotekarstva.

Deveta generacija (1994/95) imala je 11 upisanih polaznika , među kojima troje izvan Zagreba. U ovoj je grupi bilo četvero zaposlenih u fakultetskim i jedan u narodnoj knjižnici.


Deseta generacija (1995/96) imala je 8 upisanih studenata, od kojih samo dvoje zaposlenih, a svi iz Zagreba.

U jedanaestoj generaciji (1996/97) bilo je 10 polaznika , među kojima troje izvan Zagreba.


Dvanaesta generacija (1997/98) predstavljena je s 11 upisanih studenata, među kojima pet zaposlenih.

Trinaesta generacija (1998/99) - upisano je 18 studenata, među kojima 12 zaposlenih.


Četrnaesta generacija (1999/2000) - upisan 31 polaznik.

Petnaesta generacija (2000/2001) - upisano 45 polaznika.

Šesnaesta genracija (2001/2002) - upisano 59 polaznika.

Sedamnaesta generacija (2002/2003) - upisano 64 polaznika.

Osamnaesta generacija (2003/2004) - upisano 64 polaznika.

Devetnaesta generacija (2004/2005) - upisano 60 polaznika.

Dvadeseta generacije (2005/2006) - upisano 67 polaznika.