Izvođenje nastave

Izvođenje nastave

 

Nastava se izvodi petkom poslijepodne, subotom cijeli dan u sesijama, a dio gradiva savladava se uz mentora.

V. semestar - pet sesija po 22 sati
VI. semestar - pet sesija po 22 sati, seminarski rad
VII. semestar - pet sesija po 22 sati, seminarski radovi
VIII. semestar - mentorski rad
- izrada diplomskog rada