Ispiti

Ispiti

Uvjeti za upis u VII. semestar:


Položeni kolokviji iz sljedećih predmeta:

  • Informacijska tehnologija I
  • Vježbe iz knjižničnog poslovanja i upravljanja I
  • Vježbe iz bibliografske organizacije i kontrole I
  • Vježbe iz klasifikacije


Uvjeti za pristupanje diplomskom ispitu:

  • Prikupljeno 50 bodova
  • Položeni svi ispiti/kolokviji koji su odabrani kako bi se postigao zbir od minimum 50 bodova
  • Položeni (priznati) ispiti iz dvaju stranih jezika
  • Odobren završni (diplomski) rad