Raspored predavanja

1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER ARHIVISTIKA

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Mateljan Baze podataka u internetskom okruženju UTO 09:30 12:30 A212A
Lasić-Lazić Upravljanje informacijama i znanjem UTO 11:00 17:00 A308
Lauc Društveno-humanistička informatika UTO 12:30 14:00 E319
Stančić Digitalizacija i migracija dokumenata UTO 14:00 15:30 A103
Ćosić Povijest institucija u Hrvatskoj UTO 18:30 21:30 A212A
Pavlina Programiranje baze podataka SRI 09:30 12:30 A212A
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Matijević-Sokol Informacijski izvori i sustavi u arhivima SRI 12:30 14:00 Arhiv
Lauc Društveno-humanistička informatika ČET 16:15 17:45 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER ARHIVISTIKA

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Stančić Upravljanje i poslovanje u arhivima UTO 13:15 14:45 Arhiv
Babić Upravljanje baštinom UTO 15:30 18:30 A104
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 12:30 14:00 A103
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 14:00 14:45 A308
Pavlina Projektiranje informacijskih sustava SRI 14:00 17:00 A103
Stančić
Rajh
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom SRI 18:30 21:30 A218
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I PET 09:30 11:00 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Vrana Internetska kultura PON 11:00 12:30 A212A
Lauc Društveno-humanistička informatika UTO 12:30 14:00 E319
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 12:30 14:00 A103
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 14:00 14:45 A308
Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I ČET 08:00 09:30 A308
Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I ČET 09:30 10:15 A308
Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I ČET 10:15 11:00 A308
Boras
Lauc
Društveno-humanistička informatika ČET 16:15 17:45 A103
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I PET 09:30 11:00 A212A
Živković Nakladništvo i knjižarstvo PET 08:45 10:15 A308
Živković Nakladništvo i knjižarstvo PET 10:15 11:00 A308
Banek Zorica Školske knjižnice PET 11:00 12:30 A212A
Banek Zorica Školske knjižnice PET 12:30 14:00 A212A

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER BIBLIOTEKARSTVO

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Hebrang Grgić Časopisi i znanstvena komunikacija PON 09:30 11:00 A103
Stančić Digitalizacija i migracija dokumenata UTO 14:00 15:30 A103
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Živković Digitalna knjižnica II SRI 17:00 17:45 A308
Živković Digitalna knjižnica II SRI 17:45 18:30 A308
Banek Zorica Školske knjižnice PET 11:00 12:30 A212A
Lasić-Lazić Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 PET 12:30 14:00 E319
Banek Zorica Školske knjižnice PET 12:30 14:00 A212A
Lasić-Lazić Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 PET 14:00 15:30 E319

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – ISTRAŽIVAČKI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Kocijan Modeliranje jezika upravljano gramatikama PON 14:00 17:00 A103
Mateljan Kombinatorika i grafovi PON 17:00 20:00 A308
Mateljan Baze podataka u internetskom okruženju UTO 09:30 12:30 A212A
Lauc Društveno-humanistička informatika UTO 12:30 14:00 E319
Pavlina Programiranje baze podataka SRI 09:30 12:30 A212A
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati ČET 14:00 14:45 A212A
Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati ČET 14:45 18:30 A212A
Boras
Lauc
Društveno-humanistička informatika ČET 16:15 17:45 A103

Posljednja promjena: 6.10.2016. 16:00


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – ISTRAŽIVAČKI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Dovedan Han Teorija prevođenja i primjene   07:15 08:00 Nepoznato
Dovedan Han Teorija prevođenja i primjene   07:15 08:00 Nepoznato
Dovedan Han Modeliranje jezika upravljano podatcima PON 08:00 10:15 A103
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Dovedan Han Računarska lingvistika PON 11:00 14:00 E319
Mateljan Logičko programiranje PON 14:00 17:00 A308
Mateljan Mobilne aplikacije SRI 09:30 11:45 E319
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Pavlina Projektiranje informacijskih sustava SRI 14:00 17:00 A103
Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika ČET 11:45 14:45 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – NASTAVNIČKI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Pavlina Informacijske tehnologije u obrazovanju PON 14:45 16:15 A212A
Mateljan Kombinatorika i grafovi PON 17:00 20:00 A308
Mateljan Baze podataka u internetskom okruženju UTO 09:30 12:30 A212A
Lauc Društveno-humanistička informatika UTO 12:30 14:00 E319
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Lauc Društveno-humanistička informatika ČET 16:15 17:45 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATIKA – NASTAVNIČKI

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika ČET 11:45 14:45 A103
Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati ČET 14:00 14:45 A212A
Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati ČET 14:45 18:30 A212A
Lasić-Lazić Metodika nastave informatike 2 PET 09:30 12:30 A104
Lasić-Lazić Radionica kreativne nastave informatike PET 12:30 14:00 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATOLOGIJA

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Vrana Internetska kultura PON 11:00 12:30 A212A
Pavlina Uvod u istraživačke metode PON 17:45 18:30 A212A
Pavlina Uvod u istraživačke metode PON 18:30 20:00 A212A
Lasić-Lazić Upravljanje informacijama i znanjem UTO 11:00 17:00 A308
Lauc Društveno-humanistička informatika UTO 12:30 14:00 E319
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 12:30 14:00 A103
Hoyt
Boras
Uvod u leksikografiju SRI 12:30 14:00 A308
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 14:00 14:45 A308
Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati ČET 14:00 14:45 A212A
Seljan Prijevodne memorije kao prevodilački alati ČET 14:45 18:30 A212A
Lauc Društveno-humanistička informatika ČET 16:15 17:45 A103
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I PET 09:30 11:00 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER INFORMATOLOGIJA

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Hebrang Grgić Časopisi i znanstvena komunikacija PON 09:30 11:00 A103
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Boras Prikaz rječničkog znanja SRI 08:00 08:45 A103
Boras Prikaz rječničkog znanja SRI 08:45 09:30 A103
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 12:30 14:00 A103
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I SRI 14:00 14:45 A308
Pavlina Projektiranje informacijskih sustava SRI 14:00 17:00 A103
Lopina Umjetna inteligencija SRI 18:30 20:00 A103
Stančić
Rajh
Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom SRI 18:30 21:30 A218
Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I ČET 08:00 09:30 A308
Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I ČET 09:30 10:15 A308
Hebrang Grgić Knjižnice i knjižnične zbirke I ČET 10:15 11:00 A308
Mikelić Preradović
Ljubešić
Odabrana poglavlja obrade prirodnog jezika ČET 11:45 14:45 A103
Vujić Osnove upravljanja muzejskim zbirkama ČET 11:45 14:00 A104
Špiranec Sustavi za označivanje i pretraživanje I PET 09:30 11:00 A103

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


1. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER MUZEOLOGIJE

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Zlodi Dokumentacija u muzejima II PON 17:00 18:30 A103
Pavlina Uvod u istraživačke metode PON 17:45 18:30 A212A
Pavlina Uvod u istraživačke metode PON 18:30 20:00 A212A
Lauc Društveno-humanistička informatika UTO 12:30 14:00 E319
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Vujić Zaštita muzejskih zbirki ČET 08:45 10:15 A103
Lauc Društveno-humanistička informatika ČET 16:15 17:45 A103
Vujić Osnove baštinske komunikacije PET 11:00 12:30 A308
Vujić Muzejske zbirke PET 12:30 14:00 A308

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00


2. GODINA

DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

SMJER MUZEOLOGIJE

Nastavnik Kolegij Dan Početak Kraj Dvorana
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima PON 09:30 10:15 A104
Šola Marketing baštine PON 11:00 14:00 A103
Babić Upravljanje baštinom UTO 15:30 18:30 A104
Mikelić Preradović Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima SRI 11:45 14:00 E319
Vujić Upravljanje u muzejima ČET 10:15 11:45 A103
Lasić-Lazić Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 PET 12:30 14:00 E319
Lasić-Lazić Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2 PET 14:00 15:30 E319

Posljednja promjena: 5.10.2016. 10:00