Znanstveni projekti

 

Znanstveno-istraživački projekti

Članovi Odsjeka uključeni su u niz domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata kao voditelji, istraživači ili koordinatori. U nastavku navodimo pregled projektnih aktivnosti.

 

Domaći znanstveno-istraživački programi (objedinjuju više projekata)

Naziv programa

Voditelj

Trajanje

Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet

prof. dr. sc. Damir Boras

2007.-2012.

Strategije digitalizacije znanja i baštine

prof. dr. sc. Miroslav Tuđmn

2007.-2012.

 

Domaći znanstveno-istraživački projekti

Naziv projekta

Glavni istraživač

Trajanje

Šifra projekta

Komunikacijsko informacijska paradigma školskih knjižnica

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

1994.-1996.

5-11-297

Modeli znanja i komunikacijski obrasci

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

1994.-1996.

5-11-193

Informacijske potrebe korisnika za izobrazbu

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

1996.-2002.

130762

Modeli znanja i obrada prirodnih jezika

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

1996.-2002.

130743

Očuvanje, organizacija i uporaba hrvatske knjižne baštine

prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić

1996.-2002.

130759

Označivanje i prepoznavanje riječi hrvatskoga jezika

prof. dr. sc. Božidar Tepeš

1996.-2002.

130015

Strojno razumijevanje hrvatskog jezika

prof. dr. sc. Zdravko Dovedan

1996.-2002.

130740

Tezaurus knjižničarskog nazivlja

prof. dr. sc. Aleksandra Horvat

1996.-2002.

130727

Zaštita i komuniciranje kulturne baštine u Hrvatskoj

prof. dr. sc. Ivo Maroević

1996.-2002.

130710

Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama

prof. dr. sc. Aleksandra Horvat

2002.-2006.

130530

Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja

prof. dr. sc. Damir Boras

2002.-2006.

130464

Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji

prof. dr. sc. Tomislav Šola

2002.-2006.

130476

Očuvanje i komuniciranje kulturne baštine

prof. dr. sc. Ivo Maroević

2002.-2006.

130410

Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

2002.-2006.

130462

Kauzalne Bayesove mreže u prirodnom jeziku

prof. dr. sc. Božidar Tepeš

2007.-2010.

130-1301799-1759

Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet

prof. dr. sc. Damir Boras

2007.-2012.

130-1301679-1380

Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika

prof. dr. sc. Sanja Seljan

2007.-2012.

130-1300646-0909

Istraživanje korisnika baštine

prof. dr. sc. Žarka Vujić

2007.-2012.

130-1301799-1794

Oblikovanje i upravljanje javnim znanjem u informacijskom prostoru

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

2007.-2012.

130-1301799-1999

Optimizacija baze znanja

prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

2007.-2012.

130-0161741-0906

Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju

prof. dr. sc. Jadranka Lasić-Lazić

2007.-2012.

130-1301799-1755

Računalna sintaksa hrvatskoga jezika

prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han

2007.-2012.

130-1300646-1776

Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu

prof. dr. sc. Daniela Živković

2007.-2012.

130-1301190-1384

Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji

prof. dr. sc. Tomislav Šola

2008.-2012.

130-1301679-3291

 

Međunarodni projekti (kliknite na naslov za popis međunarodnih projekata)