Naslovnica

Sanja Seljan original

dr. sc. Sanja Seljan, red. prof.

 

 Konzultacije

 - zimski semestar, srijedom 11:00-12:30, soba E-312

 - ljetni semestar, utorkom 11:00-12:30, soba E-312

E-poštaOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Telefon: 01/4092-350, Fax:01/4092-431

 

Životopis:

Dr. sc. Sanja Seljan, red. prof. (djevojačko Šimek), rođena je 1967. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu (Centar za jezike) završila je u Zagrebu, maturirala s odličnim uspjehom. Diplomirala je 1991. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju informacijskih znanosti (opća informatologija) i francuski jezik i književnost, smjer istraživački i nastavnički za obje grupe, s odličnim prosjekom ocjena. Tijekom studiranja primala je stipendiju grada Zagreb.

Od 1991. do 1993. radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici; od 1993. do 1995. u privatnoj tvrtki na poslovima računalne grafičke pripreme za tisak i obradi teksta i istovremeno predavala na Francuskoj gimnaziji informatiku na francuskom jeziku.
Od 1995. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1997. na temu "Problemi sintaktičke analize prirodnih jezika". Doktorirala je 2003. na temu "Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli". Godine 1998. izabrana je u zvanje asistenta, 2003. u višeg asistenta, 2004. u zvanje docenta, 2008., u zvanje izvanrednog profesora i 2013. godine u zvanje redovitog profesora.
Od 1995. godine sudjeluje u izvođenju vježbi na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2002. godine, uz dopuštenje Fakultetskog vijeća, samostalno izvodi nastavu. Sudjelovala je u reorganizaciji studija u usklađenosti s europskim standardima. Nositelj je pet kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja jezičnih tehnologija. Sudjeluje na dva poslijediplomska studija na kojima je nositelj četiri kolegija. Predaje nekoliko kolegija engleskom i francuskom jeziku.
Mentor je 40ak završnih i diplomskih radnji, jednog znanstvenog magisterija i 7 doktorskih radnji. Bila je voditelj je znanstveno-istraživačkog projekta, dvije potpore Sveučilišta, sudjelovala je na dva hrvatska i četiri međunarodna projekta. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj studija, ECTS koordinator Odsjeka i cjelokupnog Filozofskog fakulteta, pri čemu je sklopila preko 40 međunarodnih ugovora. Jedna je od članova užeg organizacijskog tima međunarodne konferencije INFuture koja se održava svake dvije godine. Recenzent je brojnih radova za međunarodne konferencije i za časopis HAZU. Suurednica je 6

međunarodnih publikacija. Autor je i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na preko 70 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola. Održala je 6 radionica, 7 pozvanih predavanja na stranim sveučilištima i u Europskoj komisiji (DGT).
Godine 2012. objavila je publikaciju s međunarodno recenziranim radovima, kao glavni autor/koautor i urednik, pod nazivom "Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning". Govori engleski i francuski, služi se talijanskim, pasivno njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

 

Predavanje/radionica: Social Media Data Collection and Analysis (Wajdi Zaghouani)

Predavanje/ radionica: Information Retrieval and Semantic Annotation of Scientific Corpora (Iana Atanassova)

Područja interesa:

 • automatsko računalno prevođenje (engl. Machine Translation, MT)
 • računalno potpomognuto prevođenje (engl. Computer-Assisted Translation, CAT) i prijevodne memorije (engl. Translation Memories, TMs)
 • lokalizacija (engl. Localization)
 • jezične tehnologije u poslovanju
 • analiza podataka (engl. Data Analysis), poslovna analitika (engl. Business Analytics)
 • obrada prirodnoga jezika (engl. Natural Language Processing, NLP)
 • primjena računala u poučavanju jezika (engl. Computer-Assisted Language Learning, CALL)
 • tehnologija u obrazovanju (engl. Educational Technology)

 

Popis radova u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Web of Science (WoS)

Scopus

Google Scholar

Springer

Inspec

 

 

Projekti

 • Voditelj projekta / potpora: 

Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika (130-1300646-0909 MZOS) 2007-2013

Klasifikacija digitalnih dokumenata primjenom sustava za strojno prevođenje (eKlas) (potpora Sveučilište u Zagrabu) 2014

Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitka digitalne humanistike: model jezično-semantičkog anotiranja (DAFF) (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2017

 • Sudjelovanje na projektima:

Usklađivanje studijskih programa iz područja društvenih i humanističkih znanosti s potrebama tržišta rada (ESF - Europski socijalni fond) 2015-2016.

Komparativna usporedba kurikuluma informacijskih znanosti hrvatskih i vodećih svjetskih sveučilišta (potpora Sveučilišta u Zagrebu) 2015.

Let's MT (2010-2012)

Accurat (FP7/2007-2013)

TEMPUS (Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development - CD_JEP-16086-2001)

TEALS - Teaching and Language Skills - CARDS): Training Project 2004.

Strojno razumijevanje prirodnih jezika (0130440) 2002-2005.

Strojno razumijevanje hrvatskog jezika (130740) 1998-2002.

 

Članstva:

 • član Vijeća Filozofskog fakulteta (2008 - )
 • EAMT (European Association for Machine Translation)
 • ECTS koordinator za mobilnost Filozofskog fakulteta (2009, 2010)
 • ECTS koordinator Odsjeka za informacijske znanosti (2009, 2010)
 • član Povjerenstva za razvoj studija (2009-2011)
 • IFLGA udruženja (International Lexical-Functional Grammar Association)
 • Hrvatsko informacijsko društvo (HID)
 • HDJT (Hrvatsko društvo za jezične tehnologije)
 • HDPL (Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku)
 • ELSNET (European Network of Exellence in Human Language Technologies)
 • Hrvatska udruga stipendista francuske vlade
 • član organizacijskog odbora međunarodne konferencije INFuture - the Future of Information Sciences
 • suurednik časopisa Translatologia

 

Kolegiji 

 • Preddiplomski 

Strojno prevođenje (Machine Translation, MT)

Osnove digitalne obrade teksta i slike

 • Diplomski

Računalna analiza teksta i podataka (Data and Text Analysis)

Digitalni resursi i prijevodne memorije (Digital Resources and Translation Memories)

Prijevodne memorije kao prevodilački alati (Translation Memories as Translation Tools)

Računalni gramatički modeli (Computational Grammar Models) (-2017)

Primjena računala u nastavi jezika (Computer-Assisted Language Learning, CALL) (-2017)

 •  Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti & Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike

Strojno prevođenje

Višejezični korpusi u računalnoj obradi jezika

Tehnologija u nastavi jezika

Suvremena tehnologija i nastava stranih jezika